lördag 4 december 2010

1 november

Första dagen i skolan så skulle vi få plantera två äppelträd. Det första man behöver tänka på är om det är ett solitärt träd eller ett sekundärt.

Ett solitär träd är ett träd som vill ha fria ytor för att kunna etablera sig, medans ett sekundärt träd behöver komma upp i skydd av andra träd. Man kan kalla solitär träd för pionärer också, och man ska veta att de lever inte lika länge som ett sekundärt.

Är det ett barrotat träd så ska man inte plantera det på hösten. trädet har ju gjort sitt så den kommer inte etablera sig ändå. Men på våren börjar rötterna bildas, fram i maj när det är 4-5 grader i jorden. Vill man ha en optimal plantering kan man ställa trädet i en kyl tills början av juni. Men det här gäller bara barrotade träd. Krukodlade träd kan man plantera när som helst.

Att välja träd.
Det kan kännas svårt det här med att välja ett bra fruktträd. Men det finns bra knep för att man ska lyckas. Trädet ska ha tre till fyra kraftiga grenar i 45 graders vinkel. Grenarna får inte sitta på samma ställe, det vill säga motsatt till varandra. Om grenen är för flack så kommer trädet sätta frukt redan första året och det vill man inte, grenen kan lät gå av och trädet behöver alla sin kraft till att etablera sig och växa sig större. De flesta träden idag som går att köpa i plantskolorna är ympade på en grundstam. En grundstam är en trädsort som är väldigt stabil och funkar till alla slags jordar i vårat land. Sedan har man ympat på en frukt/kultursort som kanske inte är lika härdig men med grundstammen så funkar det ändå. Man kan se ympstället, det brukar vara ganska nära rothalsen, kanske 10 cm ovanför. De här träden brukar heta A2 eller B9.

B9 är ett träd som lever i 20-30 år
A2 ungefär 50 år
Och de träd som är tagna från frö brukar stå i hundra år. Och bokstaven betyder vilken plantskola trädet kommer ifrån. Tex Alnarp2.

Själva planteringen.
Man behöver en spade, en grep, en skottkärra, och en presenning att lägga jorden på.
Bredden på gropen ska vara 4 gånger roten och höjden 2 gånger roten. Ju djupare man gräver, desto mer organiskt material behöver man. Men man ska inte bara fylla gropen med organiskt material, för när trädet etablerar sig så kommer den bara stanna där den har näring och sedan sjunker trädet ned. Och det är inte bra, trädet kommer antagligen stå i vatten till hösten och så småningom dö. Därför är det bra att blanda ut den befintliga jorden 50/50 med plantjord. Om man har en lerjord så blir det:

30 % lera
30 % sand/makadam
40 % planteringsjord

Man kan också fylla gropen med stenar eller tegelkross, för att få trädet mer upphöjt. Ungefär 10 cm ovanför mark ska trädet planetras. Och rotshalsen måste vara ovanför jord, annars finns det risk för sjukdomar och skadeangrepp. Det är väldigt viktigt att man grepar i sidorna och i botten av gropen innan man börjar hälla i jorden igen. Annars skapar man bara en pool. Alla små lufthål har ju blivit avkapade och avstängda av spaden.

Innan planteringen är klar ska trädet ha ett stöd, inte efter, det är svårt att få ned stödet i jorden. Ju större stöd, desto mer stolpar. Det kan vara bra att veta vilket håll vinden blåser åt så kan man sätta stoplen där. Är det väldigt skyddat räcker det med en stolpe. Och stolpen ska sitta relativt långt upp. Trädet behöver lite fritt utrymme att kunna bli stark i rötterna, det blir det inte om den står helt stilla hela tiden. Men max 1 meter. Och det ska vara breda band, är det för smala så kommer de tränga in i barken och stryper trädet. Man kan ta bort stödet efter tre fyra år, då har trädet blivit stabilt.

Vattning.
Den första vattningen blir ungefär 4 till 5 kannor vatten, sedan får man vattna ganska regelbundet under året. Man kan också inte vattna, men då kommer trädet få det tufft de två första åren. Det kommer inte hända så mycket men det blir också starkare eftersom det lär sig att klara sig utan vatten under perioder. Allt beror ju på hur snabbt man vill ha sitt träd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar